Реалізація принципів РІО-92 в законодавстві України

cMfvUcpW[1]

В 1992 році була підписана Декларація в Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку ООН [1]. В даній події світового масштабу взяла участь і делегація від України. Принципи, що затверджені в Декларації, є рушійними й базовими для екологічно-економічної політики України. Проте з 1992 р. до 2001 р. процес імплементації норм Декларації Ріо-92 в Україні розвивався досить повільно і носив характер показових заходів, здійснених Українською владою для підтримки іміджу.

Реальні кроки щодо створення власної Концепції національної екологічної політики України починаються лише в 2002 році. Предтечею стає Національна доповідь України про стан виконання положень »Порядку денного на ХХІ століття» за десятирічний період (1992 – 2001 рр.) [2], яка засвідчила відсутність концепції і частковий характер виконаних заходів.

Другий етап розпочинається в 2002 році й триває донині.

17 жовтня 2002 року Кабмін видає Розпорядження від 17 жовтня 2007 р. № 880-р «Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року» [3]. Даний документ передбачає наступне: чітко оформлює проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція; встановлює принципи розроблення оновленої національної екологічної політики; визначив мету, основні цілі і завдання національної екологічної політики; найголовніше – в наказному порядку спонукав Мінприроди розробити у тримісячний строк та подати Кабінетові Міністрів України проект Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року.

Втім, через об’єктивні та суб’єктивні причини рух до створення власної Національної концепції про сталий розвиток призупинився.

Причинами, які гальмували розвиток, з одного боку, на наш погляд, є відсутність єдиного бачення концепції і ускладнення політичної ситуації в країні.

Лише 21 грудня 2010 року побачив світ Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» [4].

Основними проблемами, що мають бути вирішеними стали:
- Затвердження основних засад державної екологічної політики України на період до 2020 року (додавались до закону);
- Установлення завдання для Кабінету Міністрів України розробити та затвердити до 31 березня 2011 року Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища.

Попри недоліки Закон став проривом у сфері імплементації норм Декларації Ріо-92 та основних доповнень, розроблених при зустрічі у Йоганнесбурзі, до вітчизняного законодавства і створення власної реально діючої Національної концепції щодо сталого екорозвитку, яка вже є не гаслом, а реальним орієнтиром й інструментом здійсненням екологічної політики в Україні у руслі загальносвітових принципів і норм, вектором розвитку держави.

Продовженням поступального руху України у сфері регулювання принципів Ріо-92 і відповідних трансформацій вітчизняного законодавства стало: Розпорядження Кабміну від 25 травня 2011 р. № 577-р Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки [5].

Основними нововведеннями стали:
- Затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки, що додавався до розпорядження;
- Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів було створено галузеві програми розвитку, програми з охорони навколишнього природного середовища та місцеві програми економічного і соціального розвитку у відповідності з Основними засадами державної екологічної політики України;
- дано завдання Міністерству екології та природних ресурсів забезпечити підготовку та видання щороку до 31 березня звіту щодо стану виконання плану центральними і місцевими органами виконавчої влади (моніторинг дає змогу скласти реальну картину справ).

Попри недоліки і зволікання, слід відмітити, що процес імплементації принципів Ріо-92 до норм вітчизняного законодавства триває, ми можемо спостерігати реальні кроки до модернізації і гармонізації українського екологічного законодавства зі світовими стандартами та нормами захисту природного середовища та поступального переходу до стійкого екологічно безпечного розвитку.

Присоединись к группе в контакте — узнай больше о своих правах!Оставить комментарий


+ шесть = 11