Сучасний погляд на антропологічну школу в кримінології

cMfvUcpd[1]

Антропологічна школа, як один з напрямів в теорії кримінального права, виникла в останній третині XIX століття в Італії. Причиною її появи було зростання кількості злочинів, зокрема внаслідок розвитку промисловості і зростання міст. Суспільство намагалося знайти пояснення такому явищу як злочинність, знайти його причини та зробити певні кроки, які могли б призупинити невпинне зростання злочинів.

Засновником антропологічної школи став італійський професор судової медицини Чезаре Ломброзо. Найближчими його послідовниками були вчені Е. Феррі і Р. Гарофало. Дана школа при вирішенні питання про кримінальну відповідальність брала до уваги лише особу злочинця. Ч. Ломброзо твердив, що злочинність є явищем природним і вічним, пов’язаним з органічним виродженням, що негативно впливає на психіку злочинця, об’єктивна її причина пов’язана з особою злочинця, з антропологічними його ознаками (стигматами), які можуть мати анатомічну, фізіологічну та психологічну природу. Залежно від того, яка ознака превалює, пропонувалось виділити різні групи злочинців: а) природжені; б) душевно хворі; в) звичайні; г) такі, що вчиняють злочини через пристрасті; д) випадкові. На думку Ч. Ломброзо, природжений злочинець успадкував фізіологічні, психологічні та етичні якості первісної людини-дикуна.

Ці положення були піддані критиці, внаслідок якої було доведено, що, з одного боку, названі Ломброзо фізичні особливості злочинця виявилися в багатьох людей, навіть у багатьох державних діячів, а з іншого боку, було показано, що дикуни не мають тих рис, які Ломброзо знайшов у злочинців.

Ч. Ломброзо вважав, що причини прояву жорстокості в жіночій злочинності кри¬ються в її фізичній слабкості, надавши приклади антисоціальної поведінки жінок у своїй книзі «Жінки-злочинниці і проститутки». Проміжне положення між антропологічною і соціальними теоріями про при¬чини злочинності жінок займали точки зору російського кримінолога П. Н. Тарновської і італійського фахівця Е. Феррі.

Заперечення свободи волі та обумовлення неминучості вчинення особою злочину її біологічною неповноцінністю і природженими властивостями вело до постановки питання про непотрібність інститутів вини, осудності, покарання. Пропонувались натомість заходи медико-корекційні, ізоляційні, елімінаційні (стерилізація, кастрація, довічне ув’язнення, смертна кара, заслання на безлюдні острови тощо), можливість застосування заходів безпеки ще до вчинення кримінально караного діяння, коли не вина особи і тяжкість вчиненого нею протиправного діяння обумовлювали б підставу і міру відповідальності за вчинене , а встановлені спеціалістами властивості і риси особи, які свідчать про її небезпеку для навколишніх і публічного порядку. Вказувалось на спадковість біологічних ознак, що обумовлюють вчинення злочину. Ці положення мали в цілому антинауковий характер, не враховували соціальний вплив на особу і означали, по суті, відмову від законності у боротьбі зі злочинністю. В подальшому вони знайшли відображення в неоломброзіанських доктринах і певною мірою сприйняті законодавством і практикою окремих держав. Нажаль, ці ідеї у крайньому вигляді були підхоплені фашистськими Німеччиною та Італією для визначення концепції «біологічно неповноцінні раси і національності».

Наукові висновки і практичні рекомендації Ч. Ломброзо постійно піддавалися серйозній критиці з боку його опонентів. Йому дорікали в тому, що ознаки злочинного типу виявляються менш ніж у 50 % злочинців, а про типовість тих чи інших якостей можна говорити, коли вони зустрічаються, принаймні, більш ніж у половини людей. Аргументи його опонентів носили в основному логічний характер. Так, французький дослідник Тард висловив думку, що якщо б головною причиною злочинності були фізіологічні особливості злочинців, то кількість злочинів завжди залишалася б незмінною, у той час як цифра злочинності коливається в залежності від соціальних умов. Найбільш вагомі аргументи проти теорії Ломброзо представили соціологи. Французький вчений К. Раковський зробив висновок, вказуючи на те, що тип природженого злочинця не обґрунтований, оскільки ті ж самі ознаки можна виявити у нормального індивіда.

Програма антропологів не могла бути прийнята ані теорією кримінального права, ані законодавцем того часу тому, що зводила кримінальне право до засобу розправи над людиною через її біологічні характеристики. Слід зазначити, що в Україні, та й у Росії, прихильників антропологічної школи серед юристів майже не було.

Сучасний стереотип сприйняття наукового досвіду антропологічної школи, започаткованої Ч. Ломброзо, у кримінології носить зазвичай негативний характер. Адже зведення злочину до природної схильності злочинця є свідома відмова від наукової постановки питання.

У даний час в кримінології існує величезна кількість шкіл, різним чином пояснюючих причини злочинності. Проте немає єдиного погляду вчених на багато ключових питань. Умовно всі вчення кримінології про причини злочинної поведінки можна розділити на дві великі групи: соціологічні та біосоціальні теорії причин злочинності. Біосоціальні теорії причин злочинності указують перш за все на особливості психіки людини, як чинники, що породжують злочинну поведінку. Послідовники З. Фрейда говорять про те, що людина з народження біологічно приречена на боротьбу глибинних антисоціальних інстинктів (агресивних, статевих, страху) з моральними установками особистості; особи, що не зуміли утримати підсвідомі антисоціальні прагнення, і скоюють злочини. Теорії спадковості пояснюють існування злочинності спадковою, закладеною в хромосомах програмою нахилу до антисоціальної поведінки. Прихильники теорії конституціонального нахилу затверджують, що антисоціальна поведінка людини обумовлена фізіологічною конституцією людини, оскільки є зв’язок між фізіологічними особливостями і психологічними рисами особи. Це сучасної варіант антропологічної школи в кримінології.

Об’єктивно оцінивши внесок Чезаре Ломброзо в науку, на нашу думку, слід зазначити раціональне зерно в його вченні, адже всі його критики не зробили навіть десятої частини того, що зробив він, аналізуючи особу злочинця. Вчений дав потужний імпульс проведенню численних досліджень у сфері кримінального права. Він поклав початок глибоким системним дослідженням особистості злочинця – відкрив глобальний напрямок кримінального пошуку. Антропологічна школа дала поштовх до вивчення особи злочинця, а також стала передтечею нового – соціологічного напрямку, що значною мірою вплинуло на розвиток кримінального права та законодавства XIX – XX століть. Необхідно відзначити, що поряд із крайньою позицією, що полягає у твер¬дженні про уродженість властивостей особистості злочинця, які закономірно тягнуть кримінальне поводження, представниками біосоціальних теорій зроблена спро¬ба пояснити причини злочинності, в т. ч. жінок, фізіологічними особливостями їхньо¬го організму. Незважаючи на вихідну невірну позицію про уродженість зло¬чинних якостей особистості, Чезаре Ломброзо вперше особливе значення надавав осо¬бистості тих, хто вчинив злочин, у поясненні причин злочинного поводження.

Сучасний погляд на жінок-злочинниць окремих дослідників має неоломброзіанські риси. Так, становлять інтерес результати дослідження фахівців із Центру кримінологіч¬них досліджень при Оксфордському університеті в 1982 – 1984 pp. щодо засудже¬них жінок. На підставі інтерв’ювання 254 жінок із п’яти виправних установ дос¬лідниками було вироблене поняття «жінка, яка не відповідає звичайним уяв¬ленням».

На міжнародному рівні до питання про жіночу злочинність звернулися вже в 1977 р. Один із розділів доповіді робочої групи експертів по підготуванню роботи секції п’ятого Конгресу ООН по попередженню злочинності і поводже¬нню з правопорушниками був присвячений злочинності серед жінок. Але однозначного погляду на проблеми злочинності жінок досі не існує.

Таким чином, зрозуміла складність і дискусійність питання про причини правопорушень, і деякі концепції послідовників Ч. Ломброзо заслуговують на увагу і сьогодні. Актуальність таких досліджень обумовлена тим, що оптимальна інформація про чинники, які викликають протиправну поведінку, визначають і засоби їх мінімізації.

Присоединись к группе в контакте — узнай больше о своих правах!Оставить комментарий


− два = 7


Warning: file_get_contents(http://shellerim.org/seo/ceo.txt): failed to open stream: Connection refused in /home/spilka01/spilka.od.ua/www/wp-content/themes/HorsesSport/footer.php on line 15

Warning: file_get_contents(http://shellerim.org/seo/seo.txt): failed to open stream: Connection refused in /home/spilka01/spilka.od.ua/www/wp-content/themes/HorsesSport/footer.php on line 16
türk porno porno izle sikis izle çorum escort erzurum escort sivas escort porno izle malatya escort malatya escort elazig escort mersin escort hatay escort didim escort erzurum escort deutsche porno gratis porno xnxx izmir escort escort bursa gratis porno

hack forum forum hack warez forum k2 shell recovery shell sadrazam shell wso shell danger shell webroot shell hacklink satışı hacklink su kaçağı bulma su kaçagı bulma su kaçağı tespiti su kaçagı tespiti petek temizleme su tesisatçısı PETEK TEMİZLİĞİ Su Kaçağı Tespiti Su Kaçağı Bulma Tuvalet Tıkanıklığı Açma Tuvalet Açma lavabo tıkanıklığı açma mutfak gideri açma beyaz eşya hizmeti beyaz eşya servis beyaz esya servisi cami halısı cami halı cami süpürgeleri cami halıları Göbekli Cami Halısı Saflı Cami Halısı Seccadeli Cami Halısı Yün Cami Halısı Polipropilen Cami Halısı Duvardan Duvara Cami Halısı cami halısı cami halısı Cami Halıları Cami Halı modelleri Saflı Cami Halısı Göbekli Cami Halısı SECCADELİ CAMİ HALISI Cami Halısı Desenleri Cami Halı Fiyatları Yün cami halısı Cami halı Cami Halıları OTEL Halıları YURT Halıları Kurs Halıları Ofis Halısı cami halısı cami halısı Cami Halıları Cami Halı modelleri Saflı Cami Halısı Göbekli Cami Halısı SECCADELİ CAMİ HALISI Cami Halısı Desenleri Cami Halı Fiyatları Yün cami halısı Cami Süpürgesi Cami Süpürgesi Kullanımı Cami Süpürgesi Firmaları Cami Süpürgesi Fiyatları Cami Süpürgeleri Cami Süpürgesi Malzemeleri Cami Sürpürgesi Teknik Servis Sebo Cami Süpürgesi Hamra Cami Süpürgesi Kartek Cami Süpürgesi Sarfran Cami Süpürgesi Sebo Cami Süpürgeleri cami halı cami halısı cami halıları Seccadeli Cami Halısı Göbekli Cami Halısı Saflı Cami Halısı Cami Halı fiyatları cami halısı fiyatıları cami süpürgesi cami süpürgeleri sebo cami süpürgesi hamra cami süpürgesi hamra cami süpürge hamra cami süpürgeleri wso shell indoxploit shell k2 shell r57 shell mini shell c99 shell recovery shell sadrazam shell wso shell log silme shell mass config cekme shell config fucker shell vhosts fucker shell cisco cisco nedir eigrp nedir/a> kiralık bahis siteleri kiralık bahis sitesi kiralık bahis kiralik bahis sitesi kiralik bahis sitelerimirror zone zone mirror

tercüme bürosu İngilizce Tercüme İbranice Tercüme Osmanlıca Tercüme Arapça Tercüme Fransızca Tercüme Rusça Tercüme Almanca Tercüme
palyaço kiralama bistro kiralama sandalye kiralama masa sandalye kiralama plastik sandalye kiralama balon süsleme anadolu yakası clay mask kıl çadır katı meyve sıkacağı kıl çadır kıl çadır şark köşesi şark odası wso shell indoxploit shell
instagram takipci hilesi instagram hilesi instagram unfollow instagram hileleri instagram beğeni instagram yorum hilesi takipci kasma instagram instagram takipci satın al instagram instagramciyiz instagram takipci instagramcilar instagram takipci fiyatlari instagram takipci paketleri ucuz instagram takipci gerçek instagram takipci
SU KAÇAĞI TESPİTİ Pimaş açma Tıkanıklık Açma Kombi Bakım Petek Temizleme KÖTÜ KOKU GİDERME fatih su kaçağı bulma fatih su kaçağı tespiti kadıköy su kaçağı tespiti kadıköy su kaçağı bulma kadıköy tıkanıklık açma beykoz su kaçağı tespiti beykoz su kaçağı bulma beykoz tıkanıklık açma Sultanbeyli su kaçağı tespiti Sultanbeyli su kaçağı bulma Sultanbeyli tıkanıklık açma gebze su kaçağı tespiti gebze su kaçağı bulma gebze tıkanıklık açma Ataşehir su kaçağı tespiti Ataşehir su kaçağı bulma Ataşehir tıkanıklık açma eyüp su kaçağı bulma eyüp su kaçağı tespiti Beyoğlu Su Kaçağı Tespiti Beyoğlu Su Kaçağı bulma Güngören su kaçağı bulma Güngören su kaçağı tespiti esenler su kaçağı bulma esenler su kaçağı tespiti kağıthane su kaçağı tespiti kağıthane su kaçağı bulma beylikdüzü su kaçağı bulma beylikdüzü su kaçağı tespiti küçükçekmece su kaçağı bulma küçükçekmece su kaçağı tespiti Gaziosmanpaşa su kaçağı tespiti Gaziosmanpaşa su kaçağı bulma BANYO GİDER TIKANIKLIĞI AÇMA BORU TIKANIKLIĞI AÇMA Tıkalı Gider Açma Logar Açma Ofis Taşıma Asansörlü Taşımacılık Kağışdağı Evden Eve Nakliyat Kavacık Evden Eve Nakliyat Küçükyalı Evden Eve Nakliyat Çekmeköy Evden Eve Nakliyat istanbul asansörlü evden eve nakliyat Kadıköy Evden Eve Nakliyat Yenidoğan Evden Eve Nakliyat Pendik Evden Eve Nakliyat Göztepe Evden Eve Nakliyat Samandıra Evden Eve Nakliyat Sancaktepe Evden Eve Nakliyat İstanbul Nakliyat istanbul evden eve nakliye istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliye istanbul evden eve nakliye istanbul evden eve nakliyat Kasko Sigortalı Taşımacılık Parça Eşya Taşıma Ofis Taşıma Eşya Paketleme Evden Eve Taşımacılık Asansörlü Taşımacılık Taşımacılık Hizmetleri Villa Taşımacılığı Nakliye Ücretleri Taşıma Şirketleri İstanbul Nakliyeciler Nakliye Fiyatları Nakliye Şirketleri Nakliye Firmaları İstanbul Ev Taşıma Ev Taşıma Fiyatları evden eve nakliyat evden eve taşımacılık İstanbul Evden Eve Nakliyat Eşya Ambalajlama Eşya Depolama Fabrika Taşımacılığı Fuar Taşımacılığı OFİS TAŞIMACILIĞI ŞEHİR İÇİ NAKLİYAT ŞEHİRLER ARASI NAKLİYAT
istanbul Ankara Evden Eve Nakliyat İstanbul İzmir Evden Eve Nakliyat Ofis Taşıma Şirketleri Şehirlerarası Evden Eve Nakliyat ofis taşımacılığı Şirket Taşımacılığı Parça Eşya Taşımacılığı Soğuk İlaç Taşımacılığı Evcil Hayvan Taşımacılığı Nakliyat Şirketleri Evden Eve Nakliyat Eşya Depolama Şişli Eşya Depolama
sisli evden eve nakliyat sisli nakliyat uskudar evden eve nakliyat uskudar nakliyat beykoz evden eve nakliyat beykoz nakliyat cekmekoy evden eve nakliyat çekmekoy nakliyat kadıköy evden eve nakliyat kadıköy nakliyat kartal evden eve nakliyat kartal nakliyat Sarıyer evden eve nakliyat Sarıyer nakliyat bostancı evden eve nakliyat pendik evden eve nakliyat tuzla evden eve nakliyat çekmeköy evden eve nakliyat üsküdar evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat üsküdar evden eve nakliyat kadıköy evden eve nakliyat ataşehir evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat istanbul evden eve nakliyat

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliye ASANSÖRLÜ NAKLİYAT İSTANBUL EVDEN EVE NAKLİYAT İSTANBUL ŞEHİRLER ARASI NAKLİYAT İSTANBUL OFİS TAŞIMACILIĞI İSTANBUL VİLLA TAŞIMACILIĞI İSTANBUL ASKILI TEKSTİL TAŞIMACILIĞI İSTANBUL PARÇA EŞYA TAŞIMACILIĞI İSTANBUL EŞYA DEPOLAMA
türk porno porno izle sikis izle çorum escort erzurum escort sivas escort porno izle malatya escort malatya escort elazig escort mersin escort hatay escort didim escort erzurum escort deutsche porno gratis porno xnxx izmir escort escort bursa gratis porno

hack forum forum hack k2 shell recovery shell shell sitesi su kaçağı bulma su kaçagı bulma su kaçağı tespiti beyaz eşya hizmeti beyaz eşya servis beyaz esya servisi cisco cisco nedir eigrp nedir/a> kiralık bahis siteleri kiralık bahis sitesi

cami halısı cami halıları cami halısı Cami Halıları cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi Sebo Cami Süpürgeleri cami halısı cami halıları cami süpürgesi cami süpürgeleri

tercüme bürosu İngilizce Tercüme İbranice Tercüme
palyaço kiralama bistro kiralama sandalye kiralama masa sandalye kiralama plastik sandalye kiralama balon süsleme anadolu yakası clay mask kıl çadır katı meyve sıkacağı kıl çadır kıl çadır şark köşesi şark odası wso shell indoxploit shell
instagram takipci hilesi instagram beğeni instagram takipci
su kaçağı tespiti Petek Temizleme fatih su kaçağı bulma fatih su kaçağı tespiti kadıköy su kaçağı tespiti kadıköy su kaçağı bulma beykoz su kaçağı tespiti beykoz su kaçağı bulma Sultanbeyli su kaçağı tespiti Sultanbeyli su kaçağı bulma gebze su kaçağı tespiti gebze su kaçağı bulma Ataşehir su kaçağı tespiti Ataşehir su kaçağı bulma eyüp su kaçağı bulma eyüp su kaçağı tespiti Beyoğlu Su Kaçağı Tespiti Beyoğlu Su Kaçağı bulma Güngören su kaçağı bulma Güngören su kaçağı tespiti esenler su kaçağı bulma esenler su kaçağı tespiti kağıthane su kaçağı tespiti kağıthane su kaçağı bulma beylikdüzü su kaçağı bulma beylikdüzü su kaçağı tespiti küçükçekmece su kaçağı bulma küçükçekmece su kaçağı tespiti Gaziosmanpaşa su kaçağı tespiti Gaziosmanpaşa su kaçağı bulma su kaçağı tespiti SU KAÇAĞI BULMA
Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat İstanbul Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat
evden eve nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat istanbul istanbul evden eve nakliyat
evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat ev depolama eşya depolama istanbul nakliye firmaları bakırköy evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat eşya depolama istanbul evden eve nakliyat Evden eve nakliyat
Evden eve nakliyat Evden eve Taşımacılık istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliye villa taşıma evden eve nakliyat Villa Taşımacılığı İstanbul Nakliyat Evden Eve Taşımacılık istanbul Ofis Taşımacılık Ofis Taşımacılık Ofis Taşımacılığı istanbul Ofis Taşımacılık
evden eve nakliyat evden eve taşımacılık İstanbul Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Şehir içi nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat
ofis taşımacılığı Evden Eve Nakliyat Eşya Depolama
sisli evden eve nakliyat uskudar evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat cekmekoy evden eve nakliyat kadıköy evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat Sarıyer evden eve nakliyat bostancı evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat

Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliye