Завдання і можливості юридичного факультету ВНЗ у справі правового виховання молоді і профілактики правопорушень в сучасних умовах

cMfvUcry[1]

У процесі становлення правової держави особлива увага повинна приділятися правовому вихованню молоді, формуванню в неї поваги до закону, викоріненню правового нігілізму та активізації профілактики правопорушень. Майбутнє нашої країни залежить від того, якою буде молодь, її громадянська позиція й політична активність, її законослухняність. Юридичні ВУЗи та юридичні факультети мають суспільне зобов’язання проводити роботу з правової освіти та правового виховання молоді.

Людина повинна вміти себе захистити, а це можливо лише тоді, коли вона оперуватиме необхідними правовими знаннями. Тому кожен має добре знати чинне законодавство, свої права та обов’язки, адже багато правопорушення вчиняються на ґрунті правового нігілізму. Багато що залежить від правових знань та правосвідомості студентів та школярів. На жаль, не в усіх школах викладаються або подаються в недостатньому обсязі основи правознавства, не читаються лекції з прав людини і засобів їхнього захисту.

Стурбованість подібними проблемами, бажання докласти зусиль до поліпшення профорієнтації роботи серед молоді, що передбачено державною програмою розвитку юридичної освіти в Україні, та пошук нових шляхів удосконалення підготовки майбутніх правників сприяли створенню в Одеському інституті МАУП лекторські групи зі студентів-членів Клубу «Феміда», які розпочали читання лекцій з правових проблем для школярів. Отже, робота в школах є першим напрямом право виховної роботи юридичного факультету.

Можливо, відомі слова Сенеки «Docendo discimus» (з лат.: навчаючи навчаюсь) стали відправним моментом народження нової форми позалекційної роботи зі студентами. Адже, навчаючи учнів основам правових знань вже 3 роки, майбутні юристи й самі впевненіше почуваються в бурхливому морі юриспруденції, звикають до вибагливої і зацікавленої аудиторії, дискусій з актуальних правових питань.

Нова ідея стала реальністю після укладення відповідних договорів кафедри права ОІ МАУП з дирекціями трьох шкіл Одеси – № 48, 49 та 113. Хоча лекції читаються не лише в цих школах, а і в м. Іллічівськ, в школі № 10 та школах-інтернатах. Тематику лекцій визначили відповідно до віку аудиторії. Найбільшу зацікавленість у школярів викликали лекції, бесіди та дискусії про права і обов’язки неповнолітніх, їхню кримінальну та адміністративну відповідальність, про спадкові правовідносини, права та обов’язки подружжя. Учні дізналися про нове законодавство і його застосування.

Студенти досить детально, за допомогою відео-презентації роз’яснюють чинне законодавство щодо використання наркотиків, які стають причиною багатьох злочинів, акцентуючи увагу школярів на необхідності запобігання поширенню цього зла.

Як свідчать відгуки багатьох слухачів, виступи студентів перед учнівською аудиторією приносять користь обом сторонам. Вчасно почуте застереження з вуст ровесника сприймається школярами з більшим розумінням. З іншого боку, практика, набута майбутніми юристами від публічних виступів, сприяє зростанню їхньої професійної майстерності, формуванню активної громадянської позиції, підвищує відповідальність за якість навчання. Багато питань задають учні доповідачам – учорашнім школярам майбутнім юристам, які обрали для себе шлях правової діяльності. Хто знає, можливо, ці перші кроки в лекторському мистецтві стануть для студентів ОІ МАУП тим надійним підмурівком, на якому вони виростуть у висококваліфікованих фахівців, майбутніх відомих ораторів.

Другий напрям роботи – правова освіта студентів неюридичних професій. В нашому інституті ми проводимо акцію (3 роки) «Подаруй дітям Зірку!», протягом якої студенти-члени Клубу читають в усіх групах лекції з сімейного права щодо влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Під час Всеукраїнського тижня права в грудні ми читаємо лекції для 1-2 курсів всіх спеціальностей з проблем захисту прав людини і громадянина.

Третій напрям правової роботи, який одночасно дає навички юридичних консультації, — робота консультантом Юридичної клініки. ЮК надає безоплатну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення. В роботі нашої Клініки є деякі проблеми, але це не зменшує значення роботи там наших студентів. Закон «Про безоплатну правову допомогу» – стимул для співпраці основних гравців у цій сфері. Клініки надають саме таку допомогу.

Законом України «Про безоплатну правову допомогу», який набрав чинності 9 липня 2011 року, передбачено створення в Україні нової системи безоплатної правової допомоги – якщо бути точнішим, створення системи безоплатної правової допомоги як такої. Відповідно до Закону система складається з двох взаємопов’язаних складових – систем безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога передбачає надання правової інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру). Право на отримання такої допомоги мають всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, а надавати її з 9 липня 2011 року зобов’язані всі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Безоплатна вторинна правова допомога полягає у забезпеченні захисту особи від обвинувачення, представництва особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складенні документів процесуального характеру. Право на отримання такої допомоги мають малозабезпечені особи, а також особи, віднесені до певних соціально вразливих груп (діти-сироти, ветерани війни, реабілітовані особи, інші категорії осіб). Таку допомогу надаватимуть спеціально створені протягом 2012 – 2014 років центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Прийняття Закону стало відправною точною для започаткування розбудови повноцінної системи безоплатної правової допомоги в Україні. Незважаючи на наявність певних недоліків, Закон став потужним стимулом для співпраці основних гравців у цій сфері: адвокатури, органів, уповноважених здійснювати затримання та вести слідство, держави в особі Уряду і Мін’юсту, місцевого самоврядування, юридичних осіб приватного права (Див. статтю А. Вишневського).

Четвертий напрям – заходи з профілактики правопорушень, подібні до нашого «круглого столу». Раз на семестр, як мінімум, ми проводимо такі «круглі столи», в минулому семестрі їх було 2 – про профілактику хуліганства та з антитерору.

Слід зазначити, що за останні 4 роки двічі нас перевіряло облуправління юстиції з цих питань, і результати таких перевірок були позитивні.

Ми не можемо бути впевнені, що правосвідомість всіх учасників перелічених заходів буде завдяки їм зростати, але сподівання на це є, і ми, як юридичний факультет, продовжимо цю роботу.

Присоединись к группе в контакте — узнай больше о своих правах!Оставить комментарий


5 × восемь =