Научные публикации

1111

Правовое мышление — миф или реальность?

Юрисконсульт отдела ПИР ГП «МТП «Южный», аспирант кафедры теории государства и права НУ «ОЮА»                                                                                   [...]

Милиция-закон

Роль и место органов внутренних дел в процедуре банкротства.

Процедура банкротства — это достаточно важный механизм, списание задолженности неплатежеспособного должника, который является субъектом предпринимательской деятельности. Так как хозяйственная деятельность ведется предпринимателем на свой страх и риск, государство обязано обеспечить условия и процедуру «очистки» бизнеса от долгов, которые должник не может погасить. Кроме того, процедура банкротства целью имеет не ликвидацию предприятия, а именно первоочередное восстановление [...]

cMfvUcs2[1]

Сучасні проблеми виборчого законодавства в контексті українського та світового досвіду

Українське суспільство в очікуванні: чи стане повернення до змішаної – мажоритарно-пропорційної системи з запровадженням нового 5-ти відсоткового прохідного бар`єру довгоочікуваним виходом з затяжної парламентської та політичної криз. Без сумніву, після виборів до Верховної Ради України кардинальні зміни у діяльності парламенту та функціонуванні політичної системи відбудуться. Участь парламенту в конституційному процесі у будь-якій державі може бути [...]

cMfvUcrT[1]

Класифікація виборчих систем

Термін «виборча система» в науці конституційного права використовується у двох значеннях – широкому і вузькому. У широкому значенні під виборчою системою розуміють систему суспільних відносин, які складаються з виборними органами публічної влади та визначають порядок їх формування. Виборча система у вузькому значенні – це певний спосіб розподілу депутатських мандатів між кандидатами залежно від результатів голосування [...]

cMfvUcry[1]

Завдання і можливості юридичного факультету ВНЗ у справі правового виховання молоді і профілактики правопорушень в сучасних умовах

У процесі становлення правової держави особлива увага повинна приділятися правовому вихованню молоді, формуванню в неї поваги до закону, викоріненню правового нігілізму та активізації профілактики правопорушень. Майбутнє нашої країни залежить від того, якою буде молодь, її громадянська позиція й політична активність, її законослухняність. Юридичні ВУЗи та юридичні факультети мають суспільне зобов’язання проводити роботу з правової освіти [...]

cMfvUcpW[1]

Реалізація принципів РІО-92 в законодавстві України

В 1992 році була підписана Декларація в Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку ООН [1]. В даній події світового масштабу взяла участь і делегація від України. Принципи, що затверджені в Декларації, є рушійними й базовими для екологічно-економічної політики України. Проте з 1992 р. до 2001 р. процес імплементації норм Декларації Ріо-92 в Україні розвивався досить [...]

cMfvUcpV[1]

Аналіз правового статусу слідчого судді

13 квітня 2012 року Верховна Рада України ухвалила президентський проект Кримінально-процесуального кодексу (КПК), норми якого запрацюють вже через півроку з дня його офіційного опублікування. У новому КПК з’явився новий суб’єкт кримінального провадження – слідчий суддя. «Слідчий суддя» – суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням [...]

cMfvUcpd[1]

Сучасний погляд на антропологічну школу в кримінології

Антропологічна школа, як один з напрямів в теорії кримінального права, виникла в останній третині XIX століття в Італії. Причиною її появи було зростання кількості злочинів, зокрема внаслідок розвитку промисловості і зростання міст. Суспільство намагалося знайти пояснення такому явищу як злочинність, знайти його причини та зробити певні кроки, які могли б призупинити невпинне зростання злочинів. Засновником [...]

cMfvUcpa[1]

Проблеми використання державної мови в Україні

На сьогодні тема щодо проблем використання державної мови є як ніколи актуальною, хоча питання щодо стану української мови з 1991 року завжди було актуальним і проблематичним. Але сама назва цієї статті щодо проблем використання державної мови має сприйматися як нонсенс у незалежній державі. Нещодавно був прийнятий Закон України «Про засади державної мовної політики» [1], який [...]