Роль та місце органів внутрішніх справ в процедурі банкрутства.

Милиция-закон

Процедура банкрутства – це досить важливий механізм, списання заборгованості неплатоспроможного боржника, який є суб’єктом підприємницької діяльності. Так як господарська діяльність ведеться підприємцем на свій страх і ризик, держава зобов’язана забезпечити умови і процедуру «очищення» бізнесу від боргів, які боржник не може погасити.

Крім того, процедура банкрутства своєю метою має не ліквідацію суб’єкта господарювання, а саме першочергове відновлення платоспроможності боржника, розрахунку з усіма кредиторами, і лише у разі неможливості цього: визнання боржника банкрутом.

Основні процедури:

  1. Досудова санація – нова процедура, під час якої здійснюються заходи щодо відновлення платоспроможності боржника до судових баталій.
  2. Розпорядження майном – початкова процедура, формування реєстру кредиторів, та вирішення питання щодо подальшої процедури.
  3. Санація – процедура, спрямована на відновлення платоспроможності боржника.
  4. Мирова угода – процедура щодо прощення чи списання боргів. Спрямована на відновлення платоспроможності боржника.
  5. Ліквідація – процедура, яка здійснюється у випадках, коли не можливо врятувати боржника.

Фінансову неплатоспроможність визнають природним явищем ринкового середовища [1, с. 362]. За допомогою цього інституту економіка позбавляється неперспективних суб’єктів підприємницької діяльності, які змушені реструктурувати свій бізнес чи звільнити ринок. Адже за слушним висловом: «капіталізм без банкрутства — те саме, що християнство без пекла»[3, с. 289]. Але не слід боятися банкрутства як вогню, адже цей механізм навпаки дозволяє вийти з фінансових труднощів і почити бізнес «з чистого листа».

Органи внутрішніх справ відіграють дуже важливу роль у даному процесі, так як суб’єкти господарювання часто зловживають своїми правами, передбаченим діючим законодавством. Часто боржник може бути неплатоспроможним лише на паперах, та порушувати процедуру банкрутства лише з метою списання зобов’язань, включаючи податкових.

Незважаючи на значну кількість випадків визнання підприємств банкрутами з огляду на практику господарських судів,  результати виявлення правоохоронними органами численних спроб зловмисників використати цей інститут для «списання» податкових та інших зобов’язань вочевидь дуже низькі.

Але буває і інша сторона медалі. Органи державної влади не те, що не втручаються і не розбираються в справах боржника, щодо якого порушена справа про банкрутство або який навіть визнаний банкрутом, а й не допомагають суб’єктам процесу у необхідній реалізації їх прав.

Нажаль, органи внутрішніх справ часто проявляють свою некомпетентність, у разі звернення до них арбітражних керуючих, кредиторів, боржників чи інших учасників судового процесу. Представники влади іноді навіть не розуміють поняття «ліквідатор» і «ліквідаційна маса».

Приведу приклад. Під час здійснення стягнення з боржника ліквідаційної маси, а саме автомобіля, ліквідатор і кредитор, забезпечений заставою (а саме цим автомобілем) були змушені заблокувати знайдений автомобіль. Відповідно до діючого законодавства, органи державної автоінспекції не вносять транспортні засоби до розшуку за рішенням арбітражного керуючого, а лише за рішенням суду та Постановою державного виконавця. Це є великою проблемою у здійсненні арбітражним керуючим свої прав щодо формування ліквідаційної маси.

Виходить, що ліквідатор здійснює розшук автомобіля самостійно, що було і здійснено, після чого автомобіль був заблокований. Боржник – фізична особа підприємець добровільно майно не передав, крім того, під час «відкриття» автомобіля спеціалізованою службою, викликав міліцію, яка не могла надати ніякої правової оцінки ситуації. Ліквідатор, діючий на підставі Постанови Господарського суду довів свої повноваження та надав документи щодо включення майна в ліквідаційну масу. Але правоохоронців дуже бентежило питання: «Чому у технічному паспорті на транспортний засіб у графі «власник» не вказано ім’я ліквідатора». В результаті правоохоронці вирішили не розбиратися у справі і залишили місце події, що також важко пояснити.

Даний приклад підкреслює, що часто представники органів внутрішніх справ мають низьку правову підготовку, що не допустимо у правовій державі.

Саме органи внутрішніх справ мають як інформаційний, так і силовий ресурс недопущення такого економічного злочину як «Доведення до банкрутства», передбаченого ст. 219 Кримінального кодексу України. Це фактично єдина стаття у даній сфері, яка залишилася після декриміналізації.

Але умисність даного злочину довести дуже важко, в зв’язку з специфікою даної процедури і свободою підприємницької діяльності. Бувають випадки, коли директор підприємства «з проблемами» заключає договори з екстрасенсами, з надією покращення свого фінансового становища. В результаті цих договорів він зобов’язаний подати заяву про відкриття процедури банкрутства до Господарського суду, відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом». Виходить саме ці договори, які мали врятувати компанію від банкрутства, спрацювали в іншу сторону. Але й це не може тлумачитись як доведення до банкрутства, якщо директор сам не зізнається у свої корисних мотивах.

Які ж методи вирішення даної проблематики?

На мою думку, в першу чергу – це удосконалення діючого законодавства та тісна співпраця арбітражних керуючих з правоохоронними органами. Проведення спільних круглих столів, спільних заходів навчання. Саме спільні зусилля можуть надати позитивний результат.

Слід пам’ятати, що у сучасній міжнародно-правовій доктрині терміни «банкрутство», «неспроможність», «неплатоспроможність» вживаються в економічному та юридичному значеннях. Під час ведення переговорів щодо надання Україні статусу країни з ринковою економікою представники Європейського Союзу особливу увагу звертали на необхідність створення ефективного законодавства про банкрутство, яке відповідало б принципам та нормам міжнародного співтовариства, а це означає, що даний інститут є дуже важливим у демократичній державі. 

 

Директор ПП «Юридичний партнер»

Арбітражний керуючий                                                                    Рябець Олександр Михайлович

Приєднайся до групи в контакті – дізнайся більше про свої права!Залишити коментар


× nine = 63