Рівень участі у роботі Організації

Рівень Назва Обов’язки  Права
1 Голова Правління
 1. Керує роботою Організації
 2. Скликає не менше одного разу на місяць Правління Громадської організації. Приймає в ньому участь.
 3. Затверджує звіт про зроблену роботу членів правління.
 4. Сплачує членські внески.
 5. Затверджує програму роботи представництв
 1. Визначає напрями діяльності.
 2. Користується привілеями 1 рівня.
 3. Видає постанови обов’язкові до виконання учасниками організації.
 4. Призначає на посади членів правління, керівників громадської ячейки.
 5. Приймає в учасники громадян.
 6. Призначає кандидатів на вибори від Організації на всіх рівнях.
 7. Звільняє з займаних посад, а також виключає з учасників організації.
2 Заступник Голови Правління
 1. Веде керівництво Організацією.
 2. Сплачує членські внески.
 3. Приймає участь в засіданнях Правління Організації
 1. Під час відсутності Голови Правління має всі прав Голови Правління.
 2. Користується привілеями  1 рівня.
 3. Видає Постанови обов’язкові до виконання усіма учасниками Організації, що не суперечать програмі організації та постановам голови  правління.
 4. Приймає в учасники Організації.
3 Член правління, Координатор напрямку
 1. Приймає участь в загальних зборах Організації, семінарах, семінарах організації, акціях.
 2. Складає програму роботи напрямку, веде звітність щодо зробленої роботи.
 3. Приймає участь в засіданні Правління, на яких визначається програма розвитку Організації, джерела фінансування.
 4. Сплачує членські внески.
 1. Веде повне керівництво напрямком діяльності, відповідно до програми організації.
 2. Користується привілеями 1 рівня.
4 Заступник координатора напрямку
 1. Приймає участь в загальних зборах Организації, семінарах,  акціях.
 2. Знаходиться в робочій групі одного з напрямків роботи Організації.
 3. Сплачує членські внески.
 1. Веде повне керування піднапрямком діяльності, в рамках програми організації та загальних вказівок координатора напрямку.
 2. Користується привілеями 1 рівня.
5 Керівник громадського осередку
 1.  Приймає участь в загальних зборах Организації, семінарах, акціях. 
 2.  Знаходиться в робочій групі одного з напрямків роботи Організації.
 3. Сплачує членські внески у розмірі 80 грн. в місяць .
 4. Привести в склад громадської організації не менше 5 асоційованих чи дійсних учасниківействительных участников.
 1. Отримувати інформацію про діяльність Організації.
 2. Користується привілеями 1 рівня.
6 Дійсний учасник громадської организації
 1.  Приймає участь в загальних зборах Организації, семінарах, заходах.
 2. Знаходиться в робочій групі одного з напрямків Організації.
 3. Сплачує членські внески в розмірі 50 грн. в місяць.
 1. Отримувати інформацію про діяльність Організації.
 2. Користується привілеями 1 рівня.
7 Асоційований учасник громадської організації
 1. Сплачує членскі внески в розмірі 20 грн. в місяць
 1. Отримувати інформацію про діяльність Організації.
 2. Користується привілеями 2 рівня.
 3. Приймає участь в загальних зборах організації, семінарах.
8 Учасник громадської организації
 1. Отримує інформацію про діяльність організації.
 2.  Приймає участь в загальних зборах організації, семінарах, заходах.